FAQs Complain Problems

समाचार

भिमसेनथापा गाउँपालिकाको कृषि पकेट क्षेत्र अनुगमन गर्दै ।

अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित को टोलि भिमसेनथापा गाउँपालिकाको कृषि पकेट क्षेत्र अनुगमन गर्दै ।अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित को टोलि भिमसेनथापा गाउँपालिकाको कृषि पकेट क्षेत्र अनुगमन गर्दै ।अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित को टोलि भिमसेनथापा गाउँपालिकाको कृषि पकेट क्षेत्र अनुगमन गर्दै ।
अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित को टोलि भिमसेनथापा गाउँपालिकाको कृषि पकेट क्षेत्र अनुगमन गर्दै ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपार्इ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरूकाे कुनै कार्यबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

भिमसेनथापा गाउँपालिकाबाट तयार वृतचित्र