FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँसभा सम्बन्धी जानकारी

यस भिमसेनथापा गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँसभा यही मिति २०७६।०३।२० गते बिहान ८:०० बजे गाउँपालिकाको कार्यालयको हलमा शुरु हुने भएकोले सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यहरुलाई जानकारी गरिसकेको छ। कुनै कारणबस सूचना प्राप्त नभएको भएमा यसै सूचनालाइ आधार मानी उपस्थित हुन को लागि अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: